Pogotowie rachunkowe 

Doraźna pomoc profesjonalisty w procesie korygowania błędów rachunkowych, sporządzania sprawozdań rocznych i innych sprawozdań finansowych.

Pomoc w tworzeniu Polityki rachunkowości, w tym Planu kont uwzględniającego specyfikę działalności jednostki.

Daj się wyręczyć profesjonalistom

  • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych na podstawie danych finansowych pochodzących z ksiąg rachunkowych oraz na podstawie dodatkowych informacji
  • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie pełnej dokumentacji konsolidacyjnej
  • sporządzanie prognoz finansowych na podstawie założeń jednostki
  • sporządzanie wniosków kredytowych według wymagań banku
  • sporządzanie analiz finansowych do wykorzystania w zarządzaniu jednostką lub w innych celach określonych przez jednostkę
  • inne opracowania wynikające z bieżących potrzeb rachunkowych i zarządczych jednostki (m.in. opracowanie polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej)
  • przygotowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu analizy finansowej
  • doraźna pomoc dla głównych księgowych i dyrektorów finansowych w realizacji szczególnych zadań w zakresie rachunkowości finansowej i sprawozdawczości
  • usługi doradcze z zakresu rachunkowości i finansów
  • możliwość zrealizowania opracowań, prognoz i wniosków w języku polskim i angielskim

Kontakt

Biuro Rachunkowe
DFS Sp. z o.o.
Ul. Marszałka Piłsudskiego 32
05-410 Józefów
© 2023DFS Sp. z o.o. | Polityka prywatności